رزومه گروه مهندسین تتا

گروه مهندسین تتا در اواسط دهه هفتاد شمسی به شکل غیر رسمی توسط گروهی از مهندسین عمران و مکانیک با هدف حضور در بازار ساخت و ساز و تاسیسات مکانیکی شکل گرفت و پس از چندین سال فعالیت، در سال 1382 تحت نام شرکت آکام سازان آیین به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را در زمینه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شروع نمود.

هم اکنون و با دارا بودن حدود دو دهه همکاری با کارفرماها و شرکت های پیمانکاری مختلف، در زمینه تامین اقلام تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، طراحی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، اجرا و نظارت بر انجام پروژه های تاسیساتی واحدهای مسکونی، صنعتی، درمانی، ورزشی و در راستای گسترش فعالیت های بین المللی، شرکت آکام سازان آیین با نام شرکت تامین تهویه الکترونیک (گروه مهندسین تتا) و با تغییر ساختار و سازمان دهی مجدد پا به عرصه فعالیت گذاشته است.

بالا