پروژه ها

نمونه پروژه ها

برای مشاهده اطلاعات هر پروژه نشانگر ماوس را روی عکس ببرید.

فن کوئل
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: بلوار کوهک
سال اجرا: 1394
فن کوئل
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: آجودانیه
سال اجرا: 1393
چیلر - فن کوئل
نوع کاربری: اداری
نوع سیستم تهویه: چیلر - فن کوئل
محل پروژه: شعبه مرکزی بانک رسالت
سال اجرا: 1392
پایپینگ
نوع کاربری: مخابراتی
نوع سیستم تهویه: پایپینگ
محل پروژه: برج میلاد تهران
سال اجرا: 1391
داکت اسپلیت
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: داکت اسپلیت
محل پروژه: دریاچه چیتگر، تعاونی فرهنگیان آموزش و پرورش
سال اجرا: 1390
فن کوئل
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: نیاوران
سال اجرا: 1398
فن کوئل
نوع کاربری: اداری
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: دانشکده فنی شهید شمسی پور
سال اجرا: 1394
چیلر - فن کوئل
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: چیلر - فن کوئل
محل پروژه: پروژه ساختمانی مولدینگ
سال اجرا: 1393
فن کوئل
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: آجودانیه
سال اجرا: 1393
چیلر
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: چیلر
محل پروژه: خیابان توانیر
سال اجرا: 1392
فن کوئل
نوع کاربری: اداری
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: سرای محله اوین
سال اجرا: 1390
چیلر
نوع کاربری: اداری
نوع سیستم تهویه: چیلر
محل پروژه: آپادانا
سال اجرا: 1399
سیستم VRF
نوع کاربری: اداری
نوع سیستم تهویه: سیستم VRF
محل پروژه: سهروردی شمالی
سال اجرا: 1395
چیلر
نوع کاربری: مسکونی
نوع سیستم تهویه: چیلر
محل پروژه: نیاوران
سال اجرا: 1398
چیلر – فن کوئل
نوع کاربری: تجاری
نوع سیستم تهویه: چیلر – فن کوئل
محل پروژه: خیابان لارستان
سال اجرا: 1398
فن کوئل
نوع کاربری: آموزشی
نوع سیستم تهویه: فن کوئل
محل پروژه: دانشکده صنایع غذایی واحد علوم تحقیقات
سال اجرا: 1395
هواساز
نوع کاربری: ورزشی
نوع سیستم تهویه: هواساز
محل پروژه: ورزشگاه شهید کاظمی
سال اجرا: 1390
بالا