0%

پروژه برج های مسکونی تعاونی هواپیمایی ایران


پروژه برج های مسکونی تعاونی هواپیمایی ایران در منطقه 22 در سال 1394 که مجموع دو برج و هر طبقه 22 واحد را دارا می باشد. از تامین مصالح این پروژه و انجام قسمتی از مراحل اجرای آن پروژه که متعلق به تعاونی مسکن هواپیمایی ایران می باشد از دیگر پروژه های انجام شده این گروه مهندسی می باشد.
 
کارفرماتعاونی مسکن هواپیمایی ایران
سال پروژه1394
اجراتامین مصالح، اجرا

پیمانکار EPCتاسیسات الکتریکیتاسیسات مکانیکیتامین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

captcha