0%
_
مهندسی فروش
یکی از مهمترین بخش های یک شرکت بخش فروش آن چه در زمینه محصول یا ارائه خدمات می باشد به طوری که دیگر بخش های یک گروه مهندسی مانند تامین تهویه الکترونیک کاملا الگو از عملکرد بخش فروش و بازاریابی آن می گیرد. استفاده از پرسنل خلاق با پشتکار پیگیر، پر تلاش و با انگیزه از اهداف مهم جذب نیرو در این بخش شرکت بوده و با توجه به رشد چشمگير جنبه های مختلف سرمایه گذاری، از نيروي انسانی به عنوان با ارزش ترين منبع گروه مهندسین تتا نامبرده می شود.تفکیک بخش بازاریابی از فروش و پشتیبانی فروش مانند اکثر شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی که اهداف و مسیر کاملا متفاوتی دارند از دیگر عملکرد های این بخش می باشد. صداقت از دیگر فاکتور های آموزش داده شده به پرسنل فروش گروه مهندسین تتا می باشد. فروش محصولات تهویه مطبوع سرمایشی، فیلتراسیون، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از اعم ضمانت های این بخش موثر و کارا می باشد.
 

captcha

WhatsApp chat