0%

پکیج دیواری تتا

پکیج دیواری تتاکو
پکیج دیواری TETA
پکیج پشت بامی دستگاهی است که برای تامین سرمایش و گرمایش محیط های مسکونی، اداری، صنعتی و سایر کاربری های دیگر استفاده می گردد. این پکیج شامل یک هواساز و یک چیلر در کنار هم می باشند که چیلر آب سرد رو به هواساز منتقل و از طریق کویل ها به محیط منتقل می گردد. بدیهی است آب گرم تامین شده از بویلر و یا پکیج هم برای تامین گرمای محیط در این نوع سیستم گرمایشی استفاده میگردد. از کانال کشی برای این ارتباط ها در مسیر حرکت های ساختمانها استفاده میگردد. در این نوع سیستم تهویه ای می توان از فیلتر به جهت تامین رطوبت نیز استفاده کرد. محل قرار گیری این نوع پکیج ها معمولا در بام یا فضاهای باز می باشد.

captcha

WhatsApp chat