0%

چیلر یورک

_
گروه مهندسین تتا
شرکت یورک با سابقه بیش از 100 سال در صنعت تهویه مطبوع و با توجه به جایگاهش در صنعت تهویه مطبوع و سرمایش که جزو سه شرکت پیشرو می باشد بازه بسیار وسیعی از تولیدات را دارا می باشد. تنوع محصول یورک در چیلرهای تولیدی به وضوح به چشم می آید جایی که شرکت معظم یورک حدود 9 مدل چیلر هواخنک معرفی نموده است. همچنین چیلرهای آب خنک این شرکت نیز تنوع وسیعی دارد به گونه ای که 8 مدل متنوع چیلر آب خنک جزو تولیدات شرکت می باشد. البته بدیهی است که تنوع مدل در بازارهای مختلف متفاوت است و نظر به شرایط آب و هوایی و تنوع سایر محصولات در بازارهای مختلف، چیلرهای قابل ارائه نیز تفاوت می کند.
 
چیلر هوا خنک یورک مدل YLAA
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YCAL با  کمپرسور اسکرال و مبرد 410A از ظرفیت 15 تا 65 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YCAL
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YLAA با  کمپرسور اسکرال و مبرد 410A از ظرفیت 55 تا 175 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YVAA
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YVAA کمپرسور اسکرو با درایو دور متغیر و مبرد R134A از ظرفیت 150 تا 500 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YLPA
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YLPA همراه با گرمایش با کمپرسور اسکرال و مبرد 410A از ظرفیت 115 تا 170 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YCUL
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YCUL با کمپرسور اسکرال و مبرد 410A از ظرفیت 15 تا 80 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YVFA
چیلر تراکمی هواخنک فری کولینگ یورک مدل YVFA با کمپرسور اسکرو و درایو دورمتغیر و مبرد R134A از ظرفیت 150 تا 450 تن تبرید
8
چیلر هوا خنک یورک مدل YSAA
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YSAA با کمپرسور اسکرو و مبرد R134A از ظرفیت 55 تا 115 تن تبرید
چیلر هوا خنک یورک مدل YLUA
چیلر تراکمی هواخنک یورک مدل YLUA با کمپرسور اسکرال و مبرد 410A از ظرفیت 80 تا 160 تن تبرید

captcha

WhatsApp chat